Regioninis skaitovų konkursas “Ne tas yra didis” Kudirkos Naumiestyje

Siekdami populiarinti pilietinę poeziją, V. Kudirkos kūrybą, puoselėti lietuvių kalbą, jos gyvybingumą, tapatumą, meninio žodžio suvokimą gruodžio 4 d. Kudirkos Naumiesčio kultūros centre organizavome regioninį skaitovų konkursą “Ne tas yra didis”. Vykdant projektą “Būkim šviesos ir tiesos vaikai” renginį dalinai rėmė Lietuvos kultūros taryba. Konkurso dalyviams sceninės kalbos užsiėmimą pravedė Klaipėdos universiteto Teatro katedros sceninės kalbos dėstytoja Erika Gaidauskaitė.

2016 metais sukanka 120 metų, kai buvo parašyta V. Kudirkos satyra “Lietuvos tilto atsiminimai, todėl kultūros centro mėgėjų teatras “Savi” konkursą pradėjo inscenizacija pagal V. Kudirkos satyras. Šiais metais meninio žodžio konkurse užsiregistravo rekordinis skaičius dalyvių, net trisdešimt aštuoni. Labai džiaugiamės, kad gausiausia buvo vaikų ir jaunimo grupė. Skaitovai pagal nuostatus turėjo pristatyti V. Kudirkos kūrybą bei laisvai pasirinktą autorių. Sveikindama konkurso dalyvius Šakių kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė Aurelija Papievienė pasidžiaugė, kad jaunimas nepamiršo ir skaitė Praną Vaičaitį, nes šiuos metus Šakių rajono savivaldybės taryba yra paskelbusi Prano Vaičaičio metais.

Vertinimo komisija, kuriai vadovavo Erika Gaidauskaitė, vaikų ir jaunimo grupėje I-ąją vietą paskyrė Vilkaviškio “Aušros” gimnazijos mokinei Vitai Laskevičiūtei, mokytoja Vaida Kainauskienė. Nugalėtoja buvo apdovanota 50 EUR piniginiu prizu, kurį įsteigė naumiestietis verslininkas Jonas Valaitis, II-ąją vietą ir 30 EUR laimėjo Šakių “Varpo” mokyklos šeštokė Gytė Staugaitytė, mokytoja Vilija Meškaitienė, 20 Eur ir III-ąją vietą laimėjo Kudirkos Naumiesčio kultūros centro skaitovas Paulius Kardauskas. Suaugusiųjų grupėje piniginiais prizais už I-ąją vietą buvo apdovanota šakietė Rasa Bublaitienė, už II-ąją – Jūratė Vizgirdienė iš Šakių ir III-iosios vietos laimėtoja naumiestietė Gailutė Meškevičienė. Naumiestiečių sambūrio pirmininkas Mindaugas Kantautas įsteigė prizus jauniausiai konkurso dalyvei Justei Rickevičiūtei iš Kybartų mokyklos-darželio bei Jūratei Vizgirdienei iš Kazlų Rūdos literatų klubo “Girių versmė”.

Kultūros centras prizininkus bei visus vadovus apdovanojo specialiai šiam renginiui sukurtais varpais su miesto herbu.

Direktorė Laima Mockevičienė

img_0208

Nuotraukoje mėgėjų teatro “Savi” Vinco Kudirkos satyrų inscenizacija.