2018 M. LIEPOS 6 D.

Liepos 6-ąją, šią svarbią valstybei ir jos žmonėms dieną, Kudirkos Naumiestyje pradėjome šv. Mišiomis. Uždegę žvakeles prie Vinco Kudirkos kapo poetiniu žodžiu pagerbėme Didžiojo varpininko, “Tautiškos giesmės” autoriaus atminimą.
Varpo aikštėje ne tik susikibę už rankų kartu su viso pasaulio lietuviais giedojome “Tautišką giesmę”, bet ir prie išrašytų Himno žodžių rašėme palinkėjimus Lietuvai, kuriuos trispalviais balionais paleidome į dangų.
Džiaugiamės, kad gausiai susirinkę žmonės jautriai atsiliepė į kultūros centro mėgėjų teatro “Savi” parodytą programą “Būkim šviesos ir tiesos vaikai”.
Iki vėlyvo vakaro skambėjo kultūros centro vokalinio ansamblio “Komplimentas” ir kapelos “Liocai” atliekamos dainos.
Renginį pagerbė iš Šakių atvykę sporto ir laisvalaikio klubo “Vėjas” dviratininkai.
Pirmą kartą Kudirkos Naumiestyje kartu su seniūnijos administracija suruošėme pikniką. Nors oras buvo ir vėsokas, bet žmonės galėjo šiltai pabendrauti prie garuojančių pyragų, šiltos arbatos.