2018 M. POEZIJOS VAKRAS “PO VASAROS DANGUM ŽVAIGŽDĖTU”

Akimirkos iš poezijos vakaro “Po vasaros dangum žvaigždėtu”.
Tariame nuoširdų ačiū poetams ir muzikos atlikėjams už jų kūrybą ir šiltą buvimą kartu.
Po vasaros dangum žvaigždėtu poezija dalinosi:
-“Mėlynosios paukštės”
-Genovaitė Vabalienė
-Arūnas Danielius
-Birutė Danielienė
-Marytė Rastupkevičiūtė
-Vitalija Ližaitienė
-Alvydas Kasparavičius
-Irena Spranaitienė
-Birutė Varankovienė
-Juozas Baltrušaitis

Kurkite ir švieskite mus savo skambiu, poetiniu žodžiu!