Laisvės vėjas Kudirkos Naumiestyje!Lietuvos nepriklausomybės 30 – metis!