PADĖKA

Liepos  2 dieną Kudirkos Naumiestyje surengta pati didžiausia, turinti labai senas tradicijas, miesto šventė "Gimtine, tu mano šventove".  Ji naumiestiečiams ir miesto svečiams suteikė gražią progą susiburti, pabendrauti, pasidžiaugti vietiniais ir svečių meno mėgėjų kolektyvais, profesionaliais  atlikėjais, populiariomis grupėmis, vaikams patirti nepakartojamų įspūdžių žaidimų aikštelėje.

Ačiū Jums visiems, kurie prisidėjote rengiant šią šventę, skyrėte dalelę savęs.

Tie, kas joje aktyviai dalyvavome, žinome, kad tik tada renginys mums pavyksta,  kai dirbame bendrai, negailėdami nei laiko, nei energijos, kantrybės bei lėšų. Tikra ir vertinga yra tik tai, ką patys susikuriame savo širdimi, protu, nuoširdžiu darbu.

Už gerą valią, pastangas, triūsą ir pasiaukojimą nuoširdžiausius padėkos žodžius tariame  VISIEMS – ir tiems, kurie prisidėjote piniginiu įnašu, ir tiems, kurie padėjote organizuoti šventę, buvote aktyvūs dalyviai, ir tiems, kurie savo buvimu ją palaikėte.

Pagrindiniai šventės rėmėjai:

Valentinos Petronienės įmonė, UAB „Diseta“, UAB „Šaka“, Mindaugas Valaitis, UAB „Valjona“, Kęstučio Kareivos prekybos įmonė, Jurga ir Edmundas Raškauskai, UAB „Gulbelė“, Loreta ir Keistutis Bosevičiai, Rūta ir Arvydas Počai.

Rėmėjai:

KU „Zanavykų bankelis“, asociacija "Naumiestiečių sambūris", Mindaugo Skruibio advokatų kontora, Vaidas Bagdanavičius, Roma ir Raimundas Masevičiai, UAB „Bakūžė“, Šakių rajono meras Juozas Bertašius, Linas Pukelis, Vytautas Kantautas, Laura Janulaitienė, Arūnas Martinkevičius, Stanislovas Baranauskas, Asta ir Laimis Inkratai, Juozas ir Vilma Abraičiai, Eglės Jočienės įmonė „Toma“, UAB "Scandagra", UAB "Uriga", UAB "Šakių gėlės", Vilma Baltrušaitienė, Tomas Kareiva, Darius Keblaitis, Artūras Pečiulis, Vytautas Raulynaitis, Antanas Varankovas, Rimas Abraitis, Birutė Jakaitienė, Rasutė Legotienė, Kudirkos Naumiesčio BC „Santaka“, Vilma Urbaitienė, Jarmina Grygelienė, Laima Oginskienė.

Didžiuojamės,  džiaugiamės, dėkojame: solistei Akvilei Atkočaitytei, renginio vedėjui Bernardui Vainiui, fotografui Gintautui Totoraičiui, vokaliniams ir choreografiniams kolektyvams iš Vinco Kudirkos gimnazijos, Kudirkos Naumiesčio kultūros centro, Panovių  laisvalaikio salės, linijinių šokių grupėms, satyros teatrui "Kanapa", vadovams Sonatai Galinienei, Editai Legotienei, Aušrai Ubartaitei, Evelinai Karpavičienei, Rūtai Bučinskaitei, Laimai Mockevičienei.

Nuoširdžiai dėkojame  informaciniams rėmėjams – "Draugas", „Valsčius",  Suvalkijos kraštas".

Džiugu, kad veikdami išvien, galime atlikti daug gražių darbų mūsų gimtojo miesto labui.

 

Organizatorių vardu:

Kudirkos Naumiesčio seniūnas Algirdas Stankevičius,

Kudirkos Naumiesčio kultūros centro direktorė Laima Mockevičienė