APIE MUS

 

Kudirkos Naumiesčio kultūros centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis struktūrinį padalinį – Panovių laisvalaikio salę. Centras – Lietuvos kultūros centrų asociacijos ir Lietuvos mėgėjų teatrų asociacijos narys, aktyviai dalyvaujantis veikloje.

Pagrindinis kultūros centro uždavinys – rūpintis vertingiausių vietos kultūros tradicijų gyvybingumu ir tęstinumu, kultūros paveldo išsaugojimu, skatinti mėgėjų meninę veiklą, propaguoti profesionalųjį meną, organizuoti prasmingą gyventojų laisvalaikį, rūpintis kultūros formų įvairumu.

Kultūros centras palaiko glaudžius ryšius su seniūnija, Vinco Kudirkos gimnazija, kitomis miesto įstaigomis, organizacijomis, seniūnijos bendruomenėmis.

2014 metų pavasarį  buvo baigta kultūros centro pastato rekonstrukcija. Atsinaujinusioje kultūros įstaigoje yra sudarytos puikios sąlygos kūrybinei veiklai, įrengta jauki žiūrovų salė, sutvarkyta aikštė.

Kultūros darbuotojai, organizuodami renginius, parodo daug kūrybinio išmanumo, stengiasi, kad kiekviena šventė būtų išskirtinė, turėtų aukštą meninį lygį ir pritrauktų nemažai žiūrovų.

Laisvės gynėjų dienai skirtame renginyje “Sausio 13-oji – negyjanti žaizda” vakare degami laužai, žvakelės, ekrane rodomas dokumentinis filmas apie Sausio 13-osios kruvinuosius įvykius. Susirinkusieji vaišinami arbata, skamba muzika, deklamuojamos eilės.

Ypač iškilmingai paminima Lietuvos Valstybės atkūrimo diena. Varpo aikštėje, prie pakiliai išsirikiavusių šaulių, pasienio užkardos pareigūnų, miestelėnų, gimnazistų, miesto svečių pakeliama Lietuvos valstybinė vėliava, priesaiką duoda jaunieji šauliai. Eitynės su tautinėmis vėliavėlėmis miesto gatvėmis nusitiesia iki Vinco Kudirkos paminklo, kur pagarbos žodžius tautos žadintojui Vincui Kudirkai taria jaunieji kudirkaičiai. Nuo 2004 m. kultūros centre vyksta tradiciniai „Varpo“ apdovanojimai savo kraštui labiausiai nusipelniusiems žmonėms, kurie įteikiami per Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos iškilmes.

Daug vaikučių ir jų tėvelių dalyvauja mažųjų šventėje “Šitam dideliam būry”. Stengiamasi, kad kiekvienas šventės dalyvis būtų užimtas menine, kūrybine veikla, dalyvautų žaidimuose, linksmosiose rungtyse.

Kraštiečių šventė “Gimtine, tu mano šventove”, kuri vyksta per Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidus, į Kudirkos Naumiestį pritraukia tūkstančius žmonių. Jos metu koncertuoja vietos meno mėgėjų kolektyvai, garsios šalies grupės, organizuojamos įvairios atrakcijos, rungtys, vyksta mugės, parodos.

Metai užbaigiami tradiciniu visų kultūros centro meno mėgėjų kolektyvų kalėdiniu koncertu „Kad viskas į gera, kad viskas gražu“.


Kultūros centro erdvė

20160125_103750

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA